نویسنده = چوبک، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. سفالینه‌های دوران اسلامی- شهرکهن جیرفت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 83-112

حمیده چوبک