نویسنده = ممی زاده گیگلو، سلیمان
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌شناسی و معرفی سفال های عصر آهن کورگان های جعفرآباد خداآفرین (فصل اوّل کاوش)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 33-50

فرشید ایروانی قدیم؛ سلیمان ممی زاده گیگلو