نویسنده = بلمکی، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل استقرارهای اشکانی دامنه‌های شمالی الوند (همدان)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 135-153

عباس مترجم؛ بهزاد بلمکی