نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

با شروع عصر روشنگری از ابتدای قرن 18م و شکل گیری موزه ها، گالریها و مجموعه های خصوصی، موزه ها و گالری های بزرگ برای پر کردن سالن های نمایش خود نیاز به خرید آثار تاریخی فرهنگی داشته و در این میان جاعلان با همکاری متخصصین رشته های مختلف و با سوء نیت، نسبت به ساخت آثار تقلبی و ارائه آنها اقدام نمودند. مهم ترین پرسش در این زمینه، شناسائی شیوه ها و تکنیک های مورد استفاده جاعلان در خلق آثار تقلبی، علل افزایش آن در سالهای اخیر و صدمات ناشی از این گونه آثار در مطالعات باستان شناسی و فعالیت های موزه ای است. در این مقاله ضمن ارائه تعریفی جامع از آثار تقلبی، پیشینه آن در ایران، گونه شناسی اشیای تقلبی، شیوه های جعل و چگونگی ارائه آنها به گروه های هدف پرداخته می شود. مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته در این پژوهش نشان می دهد که جاعلان آثار تاریخی فرهنگی با استفاده از علوم روز و با توجه به عدم شناخت دقیق گروه های هدف از این گونه آثار تقلبی، نسبت به ساخت و ارائه این گونه آثار در سه سطح 1- مردم عادی که در سودای دست یابی به ثروت هنگفت می باشند. 2- علاقمندان به گردآوری آثار تاریخی، فرهنگی در داخل کشور 3- گالری ها و موزه های خارجی اقدام می نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Forging historical and cultural monuments in Iran

نویسندگان [English]

  • mohamad reza zahedi 1
  • hasan karimian 2

1 Archaeology Department, Literature and Humanities Faculty, Tehran University.

2 tehran university

چکیده [English]

Since the beginning of the Enlightenment, since the beginning of the 18th century and the formation of museums, galleries and private collections, museums and galleries, it is necessary to purchase cultural monuments to fill its halls, and in the meantime, in cooperation with the specialists of the fields Different and mischievous, they began to make counterfeit works and present them. The most important question in this regard is the identification of the methods and techniques used by perpetrators in the creation of counterfeit works, the reasons for its increase in recent years, and the damage caused by such works in archaeological studies and museum activities. In this paper, while presenting a comprehensive definition of counterfeit works, its background in Iran, the typology of counterfeit objects, methods of forging and how they are presented to targeted groups. The library and field studies carried out in this study show that the use of historical cultural effects by using the science of the day and due to the lack of precise recognition of the target groups from such counterfeit works, to the construction and presentation of such works in three levels 1. The ordinary people who are great in gaining wealth. 2- Visitors interested in the collection of historical and cultural works inside the country; 3- Galleries and foreign museums.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forgery
  • fake
  • originality of works
  • trafficking
  • caltural monuments