نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان، دانشکده معماری و هنر

3 دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان، دانشکده معماری و هنر.

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه کاشان، دانشکده معماری و هنر.

10.22059/jarcs.2023.356585.143190

چکیده

باستان‌گیاه‌شناسی یکی از علوم میان رشته‌ای در باستان‌شناسی است. این علم به مطالعه بقایای گیاهی در بافت‌های باستان‌شناسی می‌پردازد. بر اساس مطالعات یافته های گیاهی، موضوعاتی مانند معیشت مردم، کشاورزی، پوشش گیاهی، تغییرات آب و هوایی، قدمت‌گذاری و غیره را می‌توان مورد بحث قرار داد. بنابراین این مطالعات می‌تواند به بسیاری از سوالات باستان شناسان در مورد یک محوطه باستانی و شیوه زندگی مردمان آن پاسخ دهد. در سال های اخیر باستان‌شناسان توجه زیادی به باستان‌گیاه‌شناسی داشته و سعی در استفاده از متخصصین موجود در این رشته داشته‌اند. یکی از کاوش‌هایی که به جنبه باستان‌‌گیاه‌شناسی توجه داشت، محوطه فیض آباد است. محوطه فیض آباد دارای دوره‌های اسلامی است. در حفاری سال 1401 این محوطه، تعدادی کوره یافت شد که برای مطالعات باستان‌گیاه‌شناسی مناسب بودند، بنابراین از آنها نمونه برداری شد. در این تحقیق قصد داریم به سوالاتی چون عملکرد اجاق‌های نمونه برداری شده، شناسایی بقایای گیاهی موجود در اجاق‌ها پاسخ دهیم. در نهایت با ترکیب اطلاعات یافت شده، زندگی مردم این دوره را بیشتر روشن خواهیم کرد. با انجام این تحقیق اطلاعات ما در مورد زندگی مردم این منطقه، معیشت آنها و انواع بقایای گیاهی رایج مورد استفاده در این منطقه افزایش می یابد. همچنین اطلاعات خرد در مورد شرایط اقلیمی به دست خواهد آمد. پس از بررسی ها و تحقیقات لازم مشخص شد تنورهای یافت شده در ترانشه D8 مربوط به پخت و پز مربوط به قسمت داخلی ارگ شاهی است. همچنین در کنار کارهای تخصصی تری که انجام می شده، دامداری و کشاورزی نیز رواج داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Archaeobotanical studies in Feyzabad Site, in Aran-o-Bidgol City

نویسندگان [English]

  • Narjes Khan Fini 1
  • Reza Nouri Shadmahani 2
  • Mohsen Javeri 3
  • Mostafa Sarlak 4

1 University of Kashan

2 Assistant professor, Department of Archaeology, University of Kashan.

3 Associate professor, Department of Archaeology, University of Kashan.

4 M.A. in Archaeology, University of Kashan.

چکیده [English]

Archaeobotany is one of the interdisciplinary sciences in archaeology. Archaeobotany studies plant remains in archaeological contexts. Based on plant findings, it discusses topics such as people's livelihood, agriculture, vegetation, climate changes, dating, etc. So, this course can reply many questions of archaeologists about an ancient site and people. In recent years, archaeologists pay a lot of attention to this field and tried to use experts in excavations. One of the excavations that attention to archaeobotany, is Feyzabad site. This site has Islamic periods. In excavation in 2022 in this site, some ovens found, so sampling from them. In this research, we intend to answer questions such as the functioning of the sampled ovens, identification of plant remains in the ovens. Finally, by combining the information found, we will shed lighter on the lives of the people of this period. By doing this research, our information about the life of the people belonging to this area, their livelihood and the common types of plant remains used in this area will increase. Also, micro information about climatic conditions will be obtained.

After carrying out the necessary investigations and research, it was found that the ovens found in the trench D8 are related to cooking related to the inner part of the royal citadel. Besides the more specialized work that is being done, animal husbandry and agriculture are popular. Some climate changes such as warmer weather and less humidity were also identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feyzabad
  • Archaeology
  • archaeobotany
  • plants
  • Carbonization seeds