نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه_باستان شناس

2 پژوهشکده باستان شناسی-عضو هیات علمی

3 عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی

4 استاد گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10.22059/jarcs.2019.269224.142761

چکیده

سکه‌ها از مستندترین و پایدارترین داده‌ها در مطالعات باستان‌شناسی هستند. به‌همین دلیل می‌توانند به‌عنوان سوژه های مستند و علمی دستمایه مطالعات دقیق تحلیلی و روشمند برای رفع ابهامات موجود در رابطه با دوران‌های تاریخی قرار گیرند در این پژوهش تعداد 25 سکه از مجموعه 105سکه طلای موجود در مخزن موزه ملی و مکشوفه از مسجد جامع تبریز متعلق به قرن هفتم هـ. از دوران حکومت ابوسعید بهادر حاکم ایلخانی انتخاب و مورد مطالعات دقیق باستان‌شناسی و باستان‌سنجی قرار گرفت. بر اساس مطالعات روشمند سکه‌شناسی به منظور دستیابی به داده‌های تاریخی سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی. باروش مستندنگاری ابتدا از سکه‌ها عکسبرداری و سپس وزن و اندازه گیری دقیق انجام شد و درمرحله بعدی مطالعات شناسایی سطح سکه علائم و نقوش نمادین و غیرنمادین انجام گرفت. در مرحله بعدی برای دستیابی به داده‌هایی مبنی برعناصر تشکیل دهنده فلز سکه سه نمونه از سکه‌ها بر اساس نوع ضرابخانه و وزن سکه انتخاب گردید که در این آزمایش سعی بر آن بوده که با دقیق‌ترین روش‌های آزمایشگاهی ابتدا به داده‌های حاصل از تجزیه عنصری نمونه‌های مورد آزمایش دست یافته و در نهایت با استفاده از تحلیل آماری بر روی ناخالصی‌های فلزی اندازه‌گیری شده در سکه‌ها، ضرابخانه‌ها را شناسایی، طبقه‌بندی و از یکدیگر تفکیک نموده و به نتایجی با رویکرد اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

AnArcheology study of the identification of Ilkhanid coins (A Case Study of Abu Zaid Ilkhani's Golden Coins Discovered from Tabriz Jame Mosque in the National Museum of Iran

نویسندگان [English]

  • orinab nazarean 1
  • mohammad mortezayi 2
  • arman shishegar 3
  • reza shabani samgh abad 4

1 phd

2 Research fellow Iranian center for Archaeological research

3 Scientific member of Iranian Center for Archaeological Research (ICAR)

4 Professor, Department of Archeology, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran

چکیده [English]

belonging to the seventh century of the rule of Abu Saied Bahadur, governor of Illkhani, were explored. 25 coins as the subject of this study were selected for analytical study. We followed two basic steps according to coin studies:

The first stage is related to coin-surface studies, which included the identification of elements on the surface of the coin, including the weight and size, and figures. The aim of this stage is to obtain the information of the symbolic motifs on the coins and the geographical location of the mint and classification. Finally, the study of types of coins with accurate technical and technical insights was done, considering geographic position of the mint. Regarding the weight of the coins, the data derived from the weighing and measurements of the dimensions of this set indicate that these coins were produced in the era of Abu Saied by a certain weighted standard. Differences in weight and variety in the form and symbols indicates there was no formal pattern for coins, and as a result, their form and appearance is influenced by the political and economic issues of the rule of Abu Saeid. The second stage of these studies is to identify the elements of the coin metal, and for this reason an element analysis with using experimental methods was done. Using Pixy Method, which is a powerful and non-destructive method for analyzing ancient specimens, we tried to obtain data based on elemental components of metal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coin studies
  • Mint
  • Ilkhani era
  • statistical analysis
  • Pixy testing