نتایج گمانه زنی به منظورلایه نگاری و تعیین حدود عرصه در بناهای گوریه و جهانگیر ایلام با نگرشی تطبیقی بر آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه باستان شناسی

چکیده

کاوشهای اضطراری در بناهای گوریه و جهانگیر در اثر آبگیری سد کنگیر ایوان در استان ایلام طی چند فصل در خلال سالهای 1394ـ1398 انجام شد. برای شناخت توالی لایه های استقراری در بخشهای سالم و غیر مضطرب بناها، چند برش از لایه های برداشت شده از داخل فضاها نگه داشته شد و برای تشخیص وسعت، کفهای مختلف استقراری، نوع زیرسازی و نحوه ساخت، در برخی از فضاها و به فاصله معینی از عرصه قابل رؤیت آنها گمانههای آزمایشی ایجاد و کاوش شد. همچنین در این پهنه برای شناخت و مقایسه لایه های آواری درون بناها با رسوبات بیرونی و بررسی تأثیر عوامل طبیعی مختلف در ایجاد و افول آنها، مطالعات زمین شناسی انجام شد که در این نوشتار نگارنده قصد دارد که به شرح و تفسیر آنها بپردازد. تحقیق حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی بر مبنای مطالعات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته و در پی پاسخ به سوالات پیش رو است. توالی لایه های استقراری و نوع زیرسازی در بناها چگونه بوده؟ میزان وسعت و حدود و ثغور عرصه آنها چقدر است؟ و ویژگیها و وجه تمایز آنها در چیست؟ نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر دو بنا دارای پلان چهار ضلعی، بدون پی و دیوارها روی زمین کار گذاشته شده است و هر یک ضمن داشتن کاربری خاص خود، دارای وجوه نسبتاً مشترکی هستند. از نظر وسعت جهانگیر بزرگتر از گوریه است, آثار به دست آمده از آنها معرف دو دوره ساسانی و اسلامی بوده که استقرار اسلامی در گوریه محسوستر از جهانگیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Results of the delimitation and stratigraphic soundings at the buildings of Gowriyeh and Jahangir, Ilam Province, from a comparative perspective.

چکیده [English]

The salvage excavations at Gowriyeh and Jahangir sites were carried out, due to the construction of Kangir dam in Ilam province, during several seasons during the years 2015-2020. The author intends to describe and analyze the sections taken from inside the spaces and test trenches created in these two sites. This research is a descriptive-analytical method based on field and library studies and seeks to answer the leading questions. What was the consequence of the residential layers and the type of foundation in the buildings? What is the extent and scope of their field? And what are their characteristics and distinguishing features? During the excavation to identify the consequence of the residential layers, in the intact part of the building, several sections of the layers removed from the spaces were kept and to identify the area, different residential floors, type of foundation and construction method, In some spaces and at a certain distance from the visible field, test trenches were created and explored around the building. Also the geological studies were performed to identify the detrital layers inside the building with external sediments and to investigate the effect of various natural factors on their formation and decline. The results show that the two buildings have a quadrangular plan, without foundations and walls are placed on the ground and each of them, while having its own use, have relatively common features. The finds represent the two Sasanian and Islamic periods that the Islamic settlement in Gowriyeh is concrete than Jahangir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stratigraphic soundings
  • delimitation
  • Gowriyeh
  • Jahangir
  • Ilam

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 07 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 13 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 26 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 26 آبان 1400