بررسی و معرفی علائم سکه های شِکِل هخامنشی موجود در مخزن گنجینه استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان شناسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران. تهران، ایران.

2 استادیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

3 استاد باستان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به بررسی و معرفی علائم ضرب شده بر 240 عدد از سکه‌ها‌ی شِکِل "شاهنشاهی هخامنشی" که در مخزن گنجینه‌ی مازندران نگهداری می شود، پرداخته است. تحقیقات پرسنل نیروی انتظامی بیانگر آن است که این مجموعه توسط حفاران غیر‌مجاز از حوالی بندر عسلویه (بدون ذکر محل دقیق) به دست آمده است. بررسی‌ها گونه‌های مختلف از سکه‌های هفت‌ شاه را در فاصله سال‌های522 ق.م تا 338 ق.م در بازه‌ی زمانی حدود184 سال معرفی کرده است. از240 عدد سکه‌ی منتخب،195 عدد دارای علائم‌ است. بعضی دارای1 علامت و تعداد اندکی تا 9 علامت مختلف دارند. سکه‌شناسان و باستان‌شناسان برای آن‌ها ‌کاربرد‌های مختلفی قائل شدند که نشان ضرابخانه، تأیید عیار و وزن از آن جمله است. اما آیا این تعاریف، شامل مجموعه مورد بررسی نیز می‌شود؟ چرا تعدادی از سکه‌ها فاقد علامت است؟ نتایج بررسی سکه‌ها منجر به شناسایی567 علامت در انواع ساده تا طرح‌های هندسی و نقوش جانوری شده است. در این مجموعه‌، علائمی است که از بسیاری جهات، به نمونه‌های شناخته شده شباهت دارد اما در عین حال علائمی وجود دارد که فاقد نمونه‌های مشابه است. این علائم لزوماً معرف محل ضرب نیست زیرا نسبت به تصویر شاه که در مواردی بسیار سایش یافته، از وضوح عالی برخوردارند و مشخصاً با فاصله زمانی زیاد بر سکه‌ها حک شده اند و اساساً 45 عدد از سکه‌ها هم فاقد علامت است. یکی دیگر از نتایج، موضوع انتقال مفاهیم به واسطه‌ی این نقوش در قالب پیام‌های مستتر و رمز گونه مثل فوت شاه و در عین‌حال روی کار آمدن شاه جدید‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study and introduction of the Signs of Achaemenid Siglo coins in the treasury of Mazandaran province

نویسندگان [English]

 • saman soortiji 1
 • Hayedeh Khamseh 2
 • Kamaleddin Niknami 3
1 Ph.D. Candidate Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 professor department of archaeology university of Tehran
چکیده [English]

This article introduces and examines the marks engraved on a collection of 240 (Siglo) coins of the "Achaemenid Empire" which are kept in the treasury of Mazandaran province. The investigation of the police personnel indicates that this collection was obtained by illegal diggers near the port of Assaluye. From this collection 240 coins were selected for study. The results of preliminary studies revealed different types of coins that were minted between 522 BC and 338 BC related to the 7 Kings of Achaemenians in a period of 184 years. Out of 240 selected coins, 195 coins have a sign. Some coins have only 1 sign while some have 9 signs. A total of 567 signs have been identified and documented on ranging from simple shapes such as a circle to more complex designs. Archaeologists have come up with various uses for signs and symbols. These include the mint sign, Carat verification, coin weight approval, and a sign of a review by financial officials for the flawless use of old coins in the economic cycle. But do these uses also include the coins of the "Achaemenid Kings"? If so, why are some coins unmarked? This article, introducing the signs and their location on the coins, has devoted a topic to the issue of transfer of concepts by the symbols, the result of which is the possibility of hidden and cryptic messages in the coins of the Achaemenid Kings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Achaemenid
 • Siglo
 • coin
 • signs
 • Mazandaran Treasur

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 22 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 06 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 04 آبان 1400