کلیدواژه‌ها = بررسی باستان‌شناختی
پژوهشی در گاهنگاری و کارکرد قلعه گِلی کاج قم

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 25-46

10.22059/jarcs.2020.240953.142471

رسول احمدی؛ رضا مهرآفرین؛ سید رسول موسوی حاجی


بررسی‌های باستان‌شناختی شرق آذربایجان، فصل اول؛ شمال شهرستان نمین، استان اردبیل

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 221-238

10.22059/jarcs.2019.68542

محمد علیزاده سولا؛ رضا رضالو؛ کریم حاجی زاده؛ بهروز افخمی


بررسی باستان‌شناسی سفال‌های دورة اسلامی محوطة باستانی نچیر خانلق ری

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 173-192

فیروز مهجور؛ محمد ابراهیمی¬نیا؛ حسین صدیقیان