گاهنگاری مطلق C14 با روش طیف‌سنجی شتاب دهنده (AMS) و بررسی گونه منقوش سفال عصر مفرغ قدیم (حسنلو VII) در شمال غرب ایران بر اساس مطالعات دومین فصل کاوش باستان‌شناسی بروه
گاهنگاری مطلق C14 با روش طیف‌سنجی شتاب دهنده (AMS) و بررسی گونه منقوش سفال عصر مفرغ قدیم (حسنلو VII) در شمال غرب ایران بر اساس مطالعات دومین فصل کاوش باستان‌شناسی بروه

مهناز شریفی؛ barbara helwing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.351116.143168

چکیده
  حوضه رودخانه زاب یکی از مناطق مهم در ادبیات باستان‌شناسی شمال غرب است که کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. تپه‌ بروه از محوطه های مهم استقراری منطقه است که مورد کاوش باستان‌شناسی قرار گرفت. پژوهش‌های ...  بیشتر
Re-tracing Copper Metallurgy in the Shahdad Region (3rd Millennium BCE)
Re-tracing Copper Metallurgy in the Shahdad Region (3rd Millennium BCE)

Nasir Eskandari؛ Seyed Mohammadamin Emami

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22059/jarcs.2022.345208.143139

چکیده
  Shahdad is located on the western side of the Lut desert in the central Iranian Plateau. Shahdad has been a major focus of archaeological and archaeometallurgical research in the region due to extensive metallurgical activities documented at the site during the Bronze Age and for having the most abundant remains of copper metallurgy in southeastern Iran. The ...  بیشتر
The Hasanlu VII Culture in the Southern Lake Urmia Basin, Northwest Iran: A New Archaeological Outline
The Hasanlu VII Culture in the Southern Lake Urmia Basin, Northwest Iran: A New Archaeological Outline

Qader Ebrahimi؛ Reza Rezaloo؛ Michael Danti؛ Ardeshir Javanmardzadeh؛ Akbar Abedi

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.311746.142936

چکیده
   Hasanlu archaeological joint project in partnership with Iranian-American archaeologist is the one of the rare long-term archaeological projects carried out in northwest of Iran. In the process of this project (1957-1978), the layers from the Neolithic period to the historical period have been excavated. The Seventh period of Hasanlu Tepe is contemporary ...  بیشتر
سازمان اداری تپه چغاماران ماهیدشت در عصر مفرغ قدیم: پیشنهاد یک فرضیه
سازمان اداری تپه چغاماران ماهیدشت در عصر مفرغ قدیم: پیشنهاد یک فرضیه

علی خایانی؛ کمال الدین نیکنامی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.73101

چکیده
  مقاله‌ی پیش رو بر اساس مدارک اداری کاوش شده در تپه چغاماران ماهیدشت و همچنین پژوهش‌ها و کارهای میدانی که پیش‌تر در این منطقه انجام‌شده به ارائه‌ی یک فرضیه‌ در مورد سازمان اداری این محوطه و ماهیدشت ...  بیشتر
تحلیل تکوین فرهنگ‌های مفرغ قدیم در شمال غرب ایران
تحلیل تکوین فرهنگ‌های مفرغ قدیم در شمال غرب ایران

احمد چایچی امیر خیز

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 66-80

چکیده
  عصر مفرغ قدیم در خاورمیانه، مقارن با رویدادهای بزرگی مانند تشکیل اوّلین دولت‌شهرها، آغاز شهرنشینی و گسترش خط و کتابت است. آثار فرهنگی در ابتدای این دوره، در بسیاری از مناطق خاورمیانه شامل قسمت غربی ...  بیشتر