پژوهشی در چرایی غیبت اینشوشینک در متون مذهبی باروی تخت جمشید
پژوهشی در چرایی غیبت اینشوشینک در متون مذهبی باروی تخت جمشید

سُرور خراشادی؛ علیرضا انتشاری نجف آبادی

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 55-87

https://doi.org/10.22059/jarcs.2022.344574.143135

چکیده
  در مذهب ایلام باستان خدایان مختلفی پرستیده می‌شد که یکی از آنان، اینشوشینک خدای بزرگ شهر شوش بود. علی‌رغم اهمیت اینشوشینک در تاریخ ایلام، نام وی در گل‌نبشته‌های هخامنشی باروی تخت جمشید نیامده است؛ ...  بیشتر
تصحیح پلان به همراه  مستندنگاری پلکان کاخ ویران شده اردشیر سوم 
در تخت جمشید
تصحیح پلان به همراه مستندنگاری پلکان کاخ ویران شده اردشیر سوم در تخت جمشید

افشین یزدانی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 159-178

https://doi.org/10.22059/jarcs.2013.32125

چکیده
  بر روی بلندترین بخش محوطه تختگاه شهر پارسه (تخت جمشید) در حدود نیمۀ قرن چهارم پیش از میلاد کاخی ساخته شد که دارای ایوان و پلکانی گسترده رو به حیاط کاخ موسوم به «هدیش» بود که البته امروزه جز آثار شکسته ...  بیشتر
گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید 
 (خطّ و نوع متن‌ها )
گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید (خطّ و نوع متن‌ها )

بهمن فیروزمندی؛ لیلا مکوندی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1388، ، صفحه 49-62

چکیده
  در امپراتوری وسیع هخامنشی از خطّ و زبان‌های متفاوتی در نقاط مختلف قلمرو هخامنشی برای انجام فعّالیّت‌های اداری ـ اقتصادی در سیستم‌های اداری استفاده می‌کردند. آرشیو باروی تخت جمشید در مرکز امپرتوری ...  بیشتر