پژوهشی در آئین‌های تدفین دورۀ ساسانی در سواحل خلیج‌فارس
پژوهشی در آئین‌های تدفین دورۀ ساسانی در سواحل خلیج‌فارس

حسن توفیقیان؛ محرم باستانی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.22059/jarcs.2017.61723

چکیده
  اغلب محققین بر این باورند که در دورۀ ساسانی، جسد مردگان در هوای آزاد رها می‌شد تا حیوانات و پرندگان آن را تجزیه کنند. پس از متلاشی­‌شدن جسد، استخوان‌های باقی‌مانده را در فرورفتگی‌ها و طاقچه‌های ...  بیشتر