تحولات فرهنگی شرق فارس در هزاره‌های چهارم و سوم پیش از میلاد
تحولات فرهنگی شرق فارس در هزاره‌های چهارم و سوم پیش از میلاد

مجید منصوری

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 225-245

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.256262.142557

چکیده
  در جغرافیای باستان­شناسی ایران، شرق فارس، دره­های فسا و داراب را در بر می­گیرد. مطالعات باستان­شناسی در این حوزه ابتدا با بررسی­های گذرا و کاوش­های شتابان استین در سال 1934 آغاز شد. چند دهه بعد، ...  بیشتر