بازیابی تزئینات معماری دوره تیموریان در نگاره‌های کمال‌الدین بهزاد
بازیابی تزئینات معماری دوره تیموریان در نگاره‌های کمال‌الدین بهزاد

مهدی کاظم پور؛ مهدی محمدزاده؛ راضیه حیدری

دوره 10، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 239-258

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.68543

چکیده
  مدارک تصویری ازجمله مهم‌ترین مدارک در مطالعۀ تاریخ و به‌خصوص تاریخ معماری ایران است. مدارک تصویری انواع مختلفی دارد که نقاشی نوعی مهم در میان آن‌هاست که ظرفیت‌های آن، چندان شناخته‌شده نیست و کمتر ...  بیشتر