بررسی ساختاری آثار گنجینه جیحون
بررسی ساختاری آثار گنجینه جیحون

صدرالدین طاهری؛ رضا بایرام زاده

دوره 10، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 171-184

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.68537

چکیده
  این نوشتار تلاش دارد با بررسی آثار «گنجینه جیحون» به گونه‌شناسی این مجموعه و نشانه‌شناسی بن‌مایه‌های هنری آن بپردازد. مهم‌ترین اهداف این پژوهش بررسی فن‌آوری ساخت و تزیین آثار گنجینه جیحون، ...  بیشتر