پژوهشی در استقرارهای پیش‌ازتاریخ و تاریخی شهرستان قلعه‌گنج (بخش چاه‌دادخدا)
پژوهشی در استقرارهای پیش‌ازتاریخ و تاریخی شهرستان قلعه‌گنج (بخش چاه‌دادخدا)

سلمان انجم روز؛ محمد مرتضایی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 293-325

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.270070.142645

چکیده
  چاه‌دادخدا به‌عنوان یکی از دو بخش شهرستان کنونی قلعه‌گنج، در جنوبی‌ترین نقطه استان کرمان قرار دارد و تلاقی‌گاه این استان با استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود. نخستین فصل بررسی ...  بیشتر