در جستجوی اورگت‌ها (نگرشی بر هویت واقعی استقرارهای هخامنشی کشف ‌شده در سیستان)
در جستجوی اورگت‌ها (نگرشی بر هویت واقعی استقرارهای هخامنشی کشف ‌شده در سیستان)

جواد علایی مقدم؛ سید رسول موسوی حاجی؛ رضا مهرآفرین

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 113-132

https://doi.org/10.22059/jarcs.2016.59498

چکیده
  براساس متون تاریخی، در دوران هخامنشی در سیستان که آن زمان «درنگیانا» یا «زرنکه» نامیده می­شد، اقوامی توانمند و ثروتمند می­زیستند که­ در زمان لشکرکشی کوروش هخامنشی به شرق، با فرستادن ...  بیشتر