محوطه‌های عصرآهن منطقة طالقان، شمال مرکزی فلات ایران
محوطه‌های عصرآهن منطقة طالقان، شمال مرکزی فلات ایران

حجت دارابی؛ نازلی نیازی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 35-54

چکیده
  طالقان مانند مناطق مجاورش از قبیل ساوجبلاغ، دشت تهران و ... از جمله مناطق مستعد شکل‌گیری استقرارهای عصرآهن شمال مرکزی فلات ایران است. طیّ بررسی باستان‌شناختی این منطقه در سال 1380، نوزده محوطه به عصرآهن ...  بیشتر