نگاهی تحلیلی به باستان‌شناسی و جایگاه آن در ایران
نگاهی تحلیلی به باستان‌شناسی و جایگاه آن در ایران

سیما یداللهی؛ عباس یلوه ای

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 177-194

چکیده
  حدود یک ونیم قرن پیش، چیزی به‌نام یا با مضمون باستانشناسی، در ایران وجود قابل ملاحظه‌ای نداشت امّا اکنون دارد. این شاخه از علوم انسانی، به عنوان یکی از پیامدهای نفوذ سیاسی اقتصادی جهان غرب در ایران ...  بیشتر