مطالعه‌ی مقدماتی و معرفی مجموعه مُهرهای مکشوفه از گورستان اشکانی وِستِمین کیاسرِ ساری، بر اساس کاوش‌های سال 1394 ، 1396و1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای باستان شناسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:

در سال 1393 شمسی شرکت پیمانکار مجری خط انتقال گاز دامغان- نکا، دو گوردخمه از دوره اشکانی را در روستای وِستِمین تخریب و نمایان ساخت. محوطه‌ی پارتی وِستِمین در80 کیلومتری جنوب شهر ساری واقع شده است.

محوطه تاریخی وستمین شامل گورستان شرقی، گورستان غربی، محوطه‌ استقراری، قلعه و گورستان اسلامی است. محوطه‌ی وِستِمین نخستین محوطه اشکانی در مازندران است که مورد کاوش باستان‌شناختی قرار گرفته است. آنچه که گورستان این محوطه را از دیگر گورستان‌های پارتی مکشوفه در حوزه‌ی فرهنگی اشکانیان متمایز می‌نماید، گورستان غربی آن شامل گوردخمه‌های خانوادگی‌ می باشد که از نظر معماری منحصر به فرد است. گوردخمه‌های گورستان وستمین دارای سه بخش شامل: 1- فضای مستطیلی شکل یا راهرو 2 - ورودی یا درگاه بین راهرو و دخمه 3- اتاق دخمه است. تمامی تدفین ها از نوع دسته جمعی می باشند. تعداد افرادی که درون دخمه ها دفن شده اند، از یک تا پنج متوفی متفاوت و شیوه تدفین آن‌ها عمدتاً چمباتمه‌ای است. مهر ها و مهرهای انگشتری با نقوش انسانی ، حیوانی ، پرنده ، گیاهی ، هندسی ، نقش سوار و نقش آتشدان از جمله نقوش یافت‌ شده از گورستان‌ گوردخمه‌های غربی است. در استفاده از مهرها به عنوان هدیه، جنسیت متوفی مطرح نبوده و این آثار علاوه بر مردان، به همراه زنان نیز به دست آمده اند. با بررسی و مطالعه روی مهرهای اشکانی به لحاظ تعداد مهرها و تنوع در نقوش مهرهای محوطه تاریخی وستمین منحصر به فرد است .

کلیدواژگان: اشکانی ، مهر ، مهر انگشتر ، نقش ، وستمین

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preliminary study and introduction of discovered seals from the Parthian cemetery of Westmin, Kiasar, Sari, based on three seasons of excavations in 2015-2018

نویسنده [English]

  • abdolmotaleb sharifi
PhD student in Archeology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

abstractIn 2014, the contractor company operating the Damghan-Neka gas transmission line demolished and exposed two Parthian burial mounds in the village of Westmin. Westmin Party is located 80 km south of Sari.

The historic site of Westmin includes the East Cemetery, the West Cemetery, the Settlement Site, the Castle and the Islamic Cemetery. Westmin site is the first Parthian site in Mazandaran that has been excavated. What distinguishes this cemetery from other Parthian cemeteries discovered in the Parthian cultural sphere is that its western cemetery contains family burial mounds, which are unique in terms of architecture. The burial mounds of Westmin Cemetery have three sections: 1- Rectangular space or corridor 2- Entrance or gate between the corridor and the crypt 3- The crypt room. All burials are mass. The number of people buried in the tombs varies from one to five, and the way they are buried is mostly squat. Seals and ring seals with human, animal, bird, plant, geometric, rider and fireplace motifs are among the motifs found in the Western burial mound cemetery. In using the seals as a gift, the gender of the deceased was not mentioned and these works were obtained in addition to men as well as women. By studying the Parthian seals, it is unique in terms of the number of seals and the variety of seal designs in the Westmin historical site.Keywords: Parthian, seal, ring seal, role, Westmin

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parthian
  • seal
  • ring seal
  • role
  • Westmin
  • تاریخ دریافت: 23 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 11 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 28 شهریور 1401