مطالعه نقوش سنگ‌مزارات قرون هشتم تا یازدهم هجری موزه آذربایجان تبریز بر مبنای ابزارهای تحلیلی رویکرد نشانه شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

موزه آذربایجان تبریز دارای آثار تاریخی متعلق به دوران پیش از اسلام تا دوران اسلامی است. یکی از مهمترین بخش‌های این موزه، بخشی است بصورت فضای باز، که در آنجا تعداد زیادی از سنگ‌مزارات، از گورستان‌های اطراف شهر و همچنین شهرهای مختلف آذربایجان‌شرقی، گردآوری و به این محل انتقال داده شده‌اند. این گردآوری سنگ‌مزارات از بخش‌های مختلف، باعث ایجاد مجموعه‌ای بسیار غنی از سنگ‌مزارات در این موزه شده است که زمینه بسیار مناسبی را جهت مطالعه سنگ‌مزارات منطقه آذربایجان‌شرقی فراهم نموده است. حال در این پژوهش سعی شده است با تحقیق ار نوع بنیادی و گردآوری اطلاعات به روش میدانی و کتابخانه‌ای، نقشمایه‌های موجود بر روی این سنگ‌مزارات، در مرحله اول دسته‌بندی و در مرحله بعدی مورد تحلیل نمادشناسی قرار بگیرند. این تحقیق که از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد در صدد است به سوالات زیر پاسخ دهد: سنگ‌مزارات موجود در موزه آذربایجان دارای چه مفاهیم نمادشناسی می‌باشند؟ نقشمایه‌های این سنگ‌مزارات در چند دسته قابل تقسیم‌بندی هستند و بیشتر شامل چه نوع نقوشی می‌باشند؟ براساس این مطالعه مشخص گردید که نقشمایه‌های موجود روی سنگ‌مزارات موزه آذربایجان (که مربوط به دوره‌های ایلخانی و صفوی می‌باشند) در سه دسته: نقشمایه‌های گیاهی، هندسی و کتیبه‌ای قابل تقسیم‌بندی هستند که شواهد مستقیمی از اعتقادات و باورهای آئینی و دینی عصر خود را به نمایش می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Symbolic Study of Islamic Period Graves tons at Azerbaijan Museum in Tabriz

نویسنده [English]

  • mehdi kazempour
Tabriz Islamic Art University
چکیده [English]

The Azerbaijan Museum has historical monuments from the pre-Islamic to Islamic periods. One of the most important parts of this museum is an open-air section, where a large number of stone gardens, cemeteries around the city, as well as various East Azerbaijan cities were collected and transported to this place. This gathering of stone gardens from different parts of the city has created a very rich collection of rock gardens in this museum, which has provided a very good field for studying rock gardens in the East Azarbaijan area. Now, in this research, we have tried to classify the materials in the first stage by systematic research and collecting information by field and library methods, and in the next step we will analyze the symbolism. This research, which is of descriptive-analytical type, aims to answer the following questions: What are the implications of symbolism in the Museum of Azerbaijan in Azerbaijan? What are the main features of these stone crafts in several categories and what kind of painting are they most? Based on this study, it was determined that the existing features on the stone estates of the Azerbaijan Museum (which are related to the Ilkhani and Safavid periods) are divided into three categories: vegetative, geometric, and divisible styles that show the direct evidence of the religious and religious beliefs of their era. They make

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azerbaijani Museum
  • symbolic analysis
  • Stone Quarantine
  • Essays
  • beliefs

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400
  • تاریخ دریافت: 21 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 29 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 20 آبان 1398