نویسنده = حاتمی، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و شناسایی تدفین دوره ساسانی شهرستان شوشتر

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-96

مهرداد حاتمی؛ علی اصغر میرفتاح؛ رضا شعبانی صمغ آبادی