نویسنده = دهقان، مریم
تعداد مقالات: 1
1. گزارش بررسی غارها و پناهگاه‌های صخره‌ای شهرستان سنقر، استان کرمانشاه (مرداد ماه 1388 )

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 33-58

امیر بشکنی؛ مژگان جایز؛ مریم دهقان؛ مانا جامی الاحمدی؛ یدالله حیدری