نویسنده = مترجم، عباس
تعداد مقالات: 2
1. عصرمفرغ قدیم در شرق زاگرس مرکزی- ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 35-54

عباس مترجم؛ کمال الدین نیکنامی


2. بررسی و تحلیل استقرارهای اشکانی دامنه‌های شمالی الوند (همدان)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 135-153

عباس مترجم؛ بهزاد بلمکی