نویسنده = تقی ذوقی، یاسمن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فن‌آوری سفالگری هزارة پنجم ق.م. با استفاده از روشهای آزمایشگاهی XRD و XRF در شمال مرکزی ایران*

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 65-84

حسن طلایی؛ احمد علی یاری؛ یاسمن تقی ذوقی